coaching

voor het onderwijs met soul.com

Werken in het onderwijs betekent dat je werkt in een lerende omgeving. Het maakt niet uit welke functie je hebt: als je zelf de capaciteit hebt ontwikkeld om jouw omgeving met een lerende houding tegemoet te treden, dan komt dat het leren van leerlingen en studenten ten goede.

impact

Bij soul.com staat de kracht van dat proces centraal: leren ontstaat door te handelen, te reflecteren en daarover met anderen in gesprek te gaan. Zo creëer je de omgeving waarin jonge mensen een basis kunnen leggen die verder strekt dan de onderwijsinstelling waar ze slechts tijdelijk verblijven. 

Coaching voor het onderwijs richt zich op schoolleiders, mt-leden, secties, mentoren, docenten(teams) en onderwijsondersteuners die gericht willen werken aan het opbouwen en verfijnen van hun capaciteiten.

Het resultaat is dat je je werk met meer impact kunt doen.

I never teach my pupils, I only attempt to provide the conditions in which they can learn.
A. Einstein

Het coachingstraject start met het onderzoeken van jouw leer- of ontwikkelvraag. Vervolgens onderzoek je welke capaciteiten jij  gaat ontwikkelen om jouw vraag te kunnen beantwoorden. Op die manier ontdek je welke mogelijkheden er voor jou  zijn en hoe je deze kunt benutten. Dit leidt tot efficiënter werken, meer vreugde in je werk en een grotere bijdrage aan jouw team/school/onderwijsinstelling. 

AoC-people

Voorbeelden van leervragen:

  • Hoe creëer ik grotere betrokkenheid van mijn studenten/leerlingen bij hun eigen leerproces?
  • Hoe kunnen wij er als sectie voor zorgen dat we helder en prettig communiceren?
  • Hoe kan ik als schoolleider zorgen dat we op mijn school de cruciale beslissingen in gezamenlijkheid en in eenheid nemen?
  • Hoe kan ik recht doen aan de grote diversiteit die er binnen mijn team is?
  • Hoe kan ik meer voldoening halen uit het werk dat ik doe?
  • Hoe zorg ik voor een passende werk/privé balans?

Ben je geïnteresseerd? Wil je graag meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met Sacha Bakker.