Een terugblik op het event From “Purpose to practice”

Ons event op 5 november, From Purpose to Practice, in de reeks Transforming Companies into Communities, kenmerkte zich door een informele sfeer en betekenisvolle gesprekken die zowel tijdens het programma als in de pauze gevoerd werden. Dank voor jullie bijdragen hieraan! We kijken even terug en blikken dan vooruit.

We hebben ons laten inspireren door de “Global Sustainable Development Goals” die de Verenigde Naties heeft gesteld. Het was voor ons inspirerend om deze als uitgangspunt te nemen. De stoutmoedige doelen die voor de wereld zijn gesteld geven voor Refresh Interactions goed weer vanuit welk mensbeeld we de wereld en de uitdagingen die er liggen willen benaderen.

We hebben een betekenisvol gesprek gevoerd over wat we begrijpen van een menswaardig bestaan. En hoe dit zich vervolgens vertaalt op onze eigen organisatie en de manier waarop we ons werk met elkaar vorm geven. Het potentieel in elkaar aanspreken waardoor we met elkaar kunnen groeien, is één van de inzichten die we daarin tegenkwamen.

Een andere concrete insteek was om de activiteiten van ons werk te plaatsen op twee lijnen: de lijn purpose – de impact op de samenleving – en de lijn practice – de impact binnen de organisatie. De meest vreugdevolle activiteiten waren activiteiten die zowel op purpose als practice hoog scoorden. Verhelderend om een overzicht van de hoofdactiviteiten van de organisatie te zien. Ook een mooie uitdaging om te bedenken wat er nodig is om een activiteit meer impact te laten hebben, op de samenleving, binnen de organisatie of beiden.

Voor een ieder die eenzelfde energie heeft gevoeld tijdens dit event, informeren we jullie vast over de volgende: 18 februari 2016. Het thema deze keer zal zijn: Service at the heart of the organisation. Schrijf jezelf alvast in voor het event.

We hopen jullie hier weer te ontmoeten!

Write a response

Your email address will not be published. Required fields are marked *


More stories